Svozový automobil

ch mercede puzzle
NÁKUP SVOZOVÉHO AUTOMOBILU
v celkové hodnotě 1 125 000,- Kč (bez autosedaček)
PODPOŘILI:
pils-lidem Nadační fond PRAZDROJ LIDEM se zaměřuje na zlepšování kvality života v regionech, ve kterých působí společnost Plzeňský Prazdroj. Jako odpovědný výrobce piva tímto  ojedinělým programem již řadu let přispívá Prazdroj ke zlepšení kulturního a sportovního vyžití, vzdělávání, sociální oblasti a péče o znevýhodněné občany, životního prostředí a ochraně kulturních památek. 500. 000,- Kč
 logo andrejka V roce 2012 založila plzeňská tenistka, vítězka FED CUPu 2012 a stříbrná ve dvouhře z olympijských her v Londýně Andrea Hlaváčková svůj Nadační fond Andrey Hlaváčkové a rozhodla se jeho prostřednictvím pomáhat právě našim postiženým dětem a CENTRUM HÁJEK. 50. 000,- Kč
galvanovna První plzeňská galvanovna s.r.o. se specializací na zinkování dílů z běžných konstrukčních ocelí nabízí v provozu Galvanovna zinkování závěsovým i hromadným způsobem v provedení se žlutým, modrým, černým chromátem a silnovrstvou pasivací. Dále provádí zinečnaté fosfátování, moření a odmašťování dílů. Provoz je certifikován dle normy EN ISO 9001-2008 společností RW TÜV.
V provozu Slévárna Hájek nabízí výrobu odlitků ze šedé litiny zejména strojní, kamnovou a ozdobnou litinu. Rovněž lze objednat výrobu modelových zařízení a opracování odlitků ze šedé litiny.
50. 000,- Kč
zivot detem Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. 40. 000,- Kč
lesycr-logo-barva-sirka-150px Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1.1.1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 39 tisíc km určených vodních toků a bystřin. 35. 000,- Kč
naretec Naretec s.r.o. je dynamická firma se zaměřením na vývoj a konstrukci dílů, nástrojů a zařízení především pro automobilový průmysl disponující výrobními kapacitami pro výrobu a montáž nástrojů a výrobních zařízení. 25. 000,- Kč
u-zvonu
Hotel U zvonu - komfortní a stylový hotel ve středu Plzně oceněný odbornou porotou jako stavba roku 2006, v těsné blízkosti veškerých pamětihodností a jen pár kroků vzdálený od velké většiny vyhlášených plzeňských pivnic, který svými službami a zázemím dokáže uspokojit náročnou obchodní klientelu z celého světa, ale i rodinu s dětmi … ano to vše je hotel U Zvonu.
25. 000,- Kč
astro-kovo Astro Kovo Plzeň s.r.o. - nabízí zakázkovou sériovou a malosériovou výrobu na moderních CNC obráběcích centrech. Jsme držiteli certifikace systému jakosti dle ISO 9001:2001. Vyrábíme strojní součásti se specializací na díly pro automobilový průmysl. Obrábíme automatovou a svařitelnou ocel, nerez ocel, hliník i mosaz. 25. 000,- Kč
renomia RENOMIA, a. s. - je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy a jejich zaměstnance. RENOMIA úspěšně rozvíjí své aktivity nejen v ČR, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy. 20. 000,- Kč
vytahy voto Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. byla založena v roce 1995 a zabývá se výrobou, dodávkami, montážemi a následným servisem všech typů výtahů.
Předmětem naší činnosti jsou i výtahové šachty, plošiny pro imobilní a výtahy vhodné do rodinných domů. Všechny naše výrobky odpovídají platným evropským normám.
20. 000,- Kč
  Pavlína Jíšová a přátelé, tedy nejen děvčata z kapely, ale i všichni posluchači, kteří si zakoupili lístky či vložili peníze do kasičky, prožili 5.9.2014 nejen příjemný večer ve společnosti dámské sestavy kapely Pavlíny Jíšové, ale také odcházeli s dobrým pocitem, že část výtěžku z koncertu přispěje na nákup svozového auta. 11. 400, Kč
lukrena Společnost LUKRENA a. s. je standardní zemědělskou společností. Hospodaří na celkové výměře 3500 ha. Z toho je 470 ha trvalého travního porostu. Rostlinná výroba na orné půdě je zaměřena na obiloviny (65 %), řepku (25 %) a ostatní plodiny včetně krmných. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a odchov býků. Sady Nebílovy - na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně a hrušky. V areálu sadů jsme vybudovali moštárnu, sušárnu a pěstitelskou pálenici. Každoročně pořádá Slavnosti jablek v Nebílovech, z této akce pochází finanční příspěvek.
10. 000,- Kč
 logo cz GOLF PARK PLZEŇ - Dýšinské hřiště se v minulosti již mnohokrát zapojilo do charitativní činnosti. Letos vedení hřiště přišlo s úplně novým návrhem a to, že se z každého prodaného greenfee na 18. jamek odvede 100 Kč na smysluplnou věc a to po celou golfovou sezónu. 4. 325,- Kč
 
DÍLEK OD VŠECH DOBRÝCH LIDÍ:
 
logo dioss DIOSS NÝŘANY a.s. - je zdravá česká perspektivní strojírenská firma. Naším obchodním artiklem je kompletní řešení zákaznických potřeb. DIOSS disponuje rozlehlým výrobním areálem se širokými možnostmi, desítkami výrobních a skladovacích objektů, technologicky členěných dle momentálních potřeb významných projektů. 4. 000,- Kč
Minaříková Jana   1. 000,- Kč
Kaiserová Lucie Lucie Kaiserová tvoří korálkové andílky pro štěstí na své náklady a ve svém volném čase, andílci jsou ke koupi v Lékárně v Bezovce, výtěžek za prodeje andílků věnuje našemu projektu. 4. 000,- Kč

CELKEM

  825. 725,- Kč
 
NÁKUP AUTOSEDAČEK PODPOŘILI:
 
 plzen umo1 Městský obvod Plzeň 1
Městský obvod Plzeň 1 vznikl jako správní jednotka v roce 1981 v období rozsáhlé bytové výstavby a tím i přílivu nových obyvatel. Dnes je plzeňskou "Jedničkou" v počtu obyvatel (více než 50 tisíc), čistotou ovzduší, rozlohou sídlišť bytových domů, počtem rybníků a rozsáhlým rekreačním zázemím. Nachází se v severní části Plzně a proto je někdy také nazýván Severním předměstím. Zahrnuje území staré městské čtvrti Roudná a původně samostatné obce Bolevec s osadami Bílou Horou a Košutkou, doplněné později vilovou zástavbou Lochotína a pak postupně propojené sídlišti Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice. Hranice Městského obvodu Plzeň 1 tvoří na jihu a východě řeky Mže a Berounka (pozn.: Berounkou byl pojmenován dolní tok řeky Mže od jejího soutoku s Radbuzou). Na západě sousedí s Městským obvodem Plzeň 7 - Radčice. Severní hranice obvodu se shoduje s hranicí města Plzně.
35. 000,- Kč
 n700 Nadace 700 let města Plzně
Podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Vytváří předpoklady pro další rozvoj města a jeho vzhledu. Pořádá kulturní, sportovní, společenské, humanitární a další aktivity.
15. 000,- Kč
plzen umo2 Městský obvod Plzeň 2
V obvodu funguje 5 pošt, 12 mateřských, 6 základních a 4 střední školy, 1 VOŠ a také jedna soukromá vysoká škola. Je zde "Zdravotnické zařízení Slovany" s pohotovostí, 5 lékáren. V obvodě má sídlo Diecézní charita Plzeň a Hospic sv. Lazara. Na území obvodu má své služebny Policie ČR, Městská policie a pobočnou stanici Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Na řece Úhlavě pracuje úpravna vody pro celé město Plzeň. V obvodu sídlí několik státních institucí, významných podniků a má zde pobočky několik bank.
10. 000,- Kč
ssmp logo Odbor sociálních služeb města Plzně
Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně a vytvoření funkční sítě služeb pro rodinu, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené, cizince a další. Provádí analytickou a metodickou činnost v oblasti rozvoje sociálních služeb na území města Plzně, mapuje zdroje potřebné pro realizaci projektových záměrů NNO. Tvoří a koordinuje komplexní rozvojové koncepce sociálních služeb a zpracovává návrhy hlavních směrů střednědobého sociálního programu města Plzně. Zajišťuje projektovou činnost v souladu s naplňováním rozvojové koncepce Města, s národními prioritami a národními akčními plány. Provádí poradenskou a konzultační činnost v oblasti sociální politiky na úrovni samosprávy. Administruje software systému „Monitoring spokojenosti a efektivity sociálních služeb“. Poskytuje finanční podpory projektovým záměrům nestátních neziskových organizací, v souladu se Střednědobou rozvojovou koncepcí sociálních služeb. Systematicky sleduje, kontroluje obsah a průběžně vyhodnocuje efektivitu, spokojenost a kvalitu Městem dotovaných služeb. Řeší připomínky a náměty občanů města Plzně v souladu se zásadami komunitní práce.
10. 000,- Kč
Joomla SEF URLs by Artio