Seřazeno dle abecedy
 nadace cez Nadace ČEZ podporuje ogranizace, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí - podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže
nadace divoke husy Nadace Divoké husy, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí nestátních neziskových organizací až do výše 60 000 Kč. V České republice působí od roku 1997. Po sloučení s Nadací Civilia v roce 2006 v rámci programu Benefice s Divokými husami převzala i její aktivity. Společně rozdělili více než 300 milionů korun mezi bezmála 1 500 projektů.
logo andrejka Nadační fond Andrey Hlaváčkové založila přední česká tenistka, stříbrná olympijská medailistka a fedcupová reprezentantka v roce 2012 a jeho posláním je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem pomoci rodinám dětem s postižením, a následně rovněž napomáhání integraci mladých handicapovaných lidí do společnosti. Cílem je rovněž zamezení sociální a společenské izolace dětí s postižením stejně jako jejich rodin, kterým bychom chtěli umožnit návrat do plonohodnotného života. Podporujeme rovněž komplexní rehabilitační a výchovně vzdělávací péči o handicapované děti.  
Nadační fond Ivany Zemanové má hlavní cíl – pomoc ohroženým dětem, seniorům či lidem v nouzi. Těm bez domova, v ústavech či neúplných rodinách. Cílem Nadačního fondu Ivany Zemanové je, aby děti namísto ústavní výchovy mohly být umístěny do přechodné rodinné péče na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).
 charta77 Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
 organizace-nase-dite NADACE NAŠE DÍTĚ pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí. Spolupracuje s několika mezinárodními organizacemi a podílí se na programech ochrany dětí v rámci Evropské unie. Nadace Naše dítě nepřijímá finanční prostředky od státu a je na něm proto zcela nezávislá.
dobry-skutek Občanské sdružení Dobrý skutek umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek.  
 vodarenske kapicky VODÁRENSKÉ KAPIČKY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. získat finanční podporu pro nějaký "svůj" veřejně prospešný projekt, který sami podporují a jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní. Už v minulosti se ukázalo, že mnoho zaměstnanců společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. je aktivními členy nejrůznějších občanských sdružení nebo sympatizují s charitativními projekty tzv. neziskových organizací. Řada z nich se navíc ve svém volném čase snaží pomáhat tam, kde je to podle nich zapotřebí a kde je to těší. VODÁRENSKÉ KAPIČKY společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. nabízí práve takto aktivním pracovníkům možnost požádat o finanční podporu "jejich" projektu až do výše 50.000 Kč
 zivot detem Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000 Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Joomla SEF URLs by Artio