ceska strelecka nadace

Česká střelecká nadace byla založena v r. 2010, jako první nadace svého druhu v České republice, s cílem podporovat co nejširší portfolio střeleckých disciplín a umožnit široké veřejnosti podílet se formou sponzorství na podpoře střeleckého sportu. Jediným zakladatelem je Česká zbrojovka a.s.

 
  Účelem NADACE AGEL je prostřednictvím své činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. NADACE AGEL svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku.  
 nadace cez Nadace ČEZ dětem - podpora ogranizací, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí - podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže  
n700
Nadace 700 let města Plzně podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem  je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit.
 
 

Nadační fond Ivany Zemanové má hlavní cíl – pomoc ohroženým dětem, seniorům či lidem v nouzi. Těm bez domova, v ústavech či neúplných rodinách. Cílem Nadačního fondu Ivany Zemanové je, aby děti namísto ústavní výchovy mohly být umístěny do přechodné rodinné péče na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

 
 nadace ju Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.  
  Hlavním posláním Nadace Jistota je pomáhat v konkrétních projektech a podporovat aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.  
  Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o. Nadace, jejímž cílem je "přinášet světlo dětem do života", je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chceme darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce - dětem se zrakovým postižením.  
logo andrejka Nadace O2 je firemní nadace společnosti O2 Czech Republic. Dlouhodobým, promyšleným a systematickým dárcovstvím zdůrazňuje vstřícný postoj k našemu okolí a přijímání spoluzodpovědnosti za stav a vývoj společnosti.  
 rafael_detem Nadační fond RAFAEL je nezisková organizace, která pomáhá dětem a snaží se být nadačním fondem prakticky prospěšným. Dětský úsměv je přece to nejkrásnější na světě.  
cteni pomaha140x57

Nadace Martina Romana pomáhá v rámci projektu Čtení pomáhá

 
duha Účel a poslání nadace DUHA:
  • - pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou
  • - patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR
  • - zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry
  • - pomoci dětem postiženým DMO a diabetes
  • - zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek
  • - organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života
 
logo srdce Nadační fond FC Viktoria Plzeň.  
 logo vdv rgb Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.  
Joomla SEF URLs by Artio