Pořadí dárců je abecední bez ohledu na výši daru.

 as

je město v okrese Cheb v Karlovarském kraji, 20 km severozápadně od Chebu, v Ašském výběžku. Je obklopeno ze tří stran Německem. Žije zde přibližně 13 tisíc obyvatel.

blovice-znak

 

Blovice (německy Blowitz, dříve Blewicz nebo Plowycze), nacházející se 25 km jihovýchodně od Plzně, jsou bývalým okresním a posádkovým městem v okrese Plzeň-jih. Žije zde přibližně 4 100 obyvatel a v současné době jsou obcí s rozšířenou působností. Protéká jimi řeka Úslava a dopravní obslužnost s krajským městem Plzní je zajištěna tratí 190. 

 

benesov

Město Benešov leží necelých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy v kraji mezi řekou Sázavou a bájnou horou Blaník. Jeho výhodná poloha na dopravních tepnách, v blízkosti hlavního města Prahy a uprostřed atraktivní přírody a kulturního prostředí jej předurčuje stát se zajímavým střediskem turistického ruchu. Město má cca 16 500 obyvatel a leží 360 metrů n.m.

cechtice

Čechtice jsou historickým i současným centrem oblasti, pro kterou zprostředkovávají řadu služeb, například lékaře, školu a další. Jsou jedním z iniciátorů vzniku sdružení obcí mikroregionu Želivka, ležícího ve východní části okresu Benešov. Jsou největší obcí mikroregionu, patří k nim i třináct osad

 decin logo

Děčín je statutární město v okrese Děčín v Ústeckém kraji na soutoku řek Labe a Ploučnice. Je významným říčním přístavem, důležitou železniční křižovatkou a leží na křižovatce několika významných silničních tahů. Nejníže položené město na Labi je ideálním místem pro aktivní odpočinek. Město ležící v těsném sousedství národního parku České Švýcarsko nabízí dobrodružné výpravy za překrásnou přírodou s četnými vyhlídkami, velkolepými skalními masivy a historickými památkami.

domazlice 

Domažlice jsou okresním městem v Plzeňském kraji a tradičním centrem Chodska, nacházejícím se na řece Zubřině, 47 km jihozápadně od Plzně a 10 km od česko-německých hranic. Žije zde přibližně 11 tisíc obyvatel.

 kaznejov

Kaznějov

O Kaznějově jako malé osadě je v historii poprvé zmínka v písemných pramenech v souvislosti se založením cisterciáckého kláštera v Plasích v polovině 12. století. Klášter fakticky vznikl v roce 1145 a příchodem mnichů a s tímto datem nerozlučně souvisí i historická existence Kaznějova.V blízkém okolí je možno navštívit zámecký komplex v Plasích, Mariánskou Týnici u Kralovic, zámek v Manětíně, Rabštejně a další.

kralovice

Kralovice jsou město v severní části okresu Plzeň-sever. Žije zde přibližně 3 500 obyvatel a katastrální území obce měří 3979 ha. Obec je součástí Mikroregionu Kralovicko. Kralovice jsou poprvé zmiňovány v písemných pramenech v roce 1183, kdy je kníže Bedřich jako po otci zděděnou ves s trhem a soudnictvím věnoval nedalekému cisterciáckému klášteru v Plasích.  Nejvýraznější dominanta širokého okolí je poutní místo v Mariánské Týnici.

 PK-logo-zona-B PNG1

Krajský úřad Plzeňského kraje

Projekt „Na čtyřech kolech míříme k vám (svozový automobil)“
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023“
Oblast Sociálních věcí, investic a majetku

 

Projekt „Smyslová terapie pro děti na Hájek
Dotační titul „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023“

Oblast Školství a sportu

 

Projekt „Úhrada nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby Denní stacionáře (identifikátor: 8221740)“

Dotační titul „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023

 

Projekt: „Úhrada nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby Odlehčovací služby (identifikátor: 4703361)“

Dotační titul Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023

Litohlavy

Obec Litohlavy naleznete v údolí Oseckého potoka, asi 3,5 km severozápadně od Rokycan a necelých 20 km od krajského města Plzně. Přínosem pro obec je bezesporu i 1 km vzdálený sjezd z dálnice D5 Praha - Plzeň. Významnou dominantou Litohlav, dobře viditelnou ze všech stran, je poutní kaple Navštívení Panny Marie.

 losina

Obec Losiná leží 11 km na jih od města Plzně při hlavní silnici na České Budějovice. Jméno obce je dle zdrojů z tamější kroniky odvozeno od zlosynů, neboli zlých synů pána Radouše na Radyni. Losiná má patrně starší, ranně feudální původ a současně je jednou z mála obcí, o níž se dochovaly přesné zprávy o převodu na nové zákupní právo. Samotný převod byl uskutečněn roku 1327 za Jaroslava ze Štěnovic.

plzen

Město Plzeň

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže, z nichž vzniká řeka Berounka. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 13 767 ha, území se rozděluje do deseti městských obvodů. Celkem v Plzni žije zhruba 171 000 obyvatel, je tak čtvrtým největším městem v České republice.

 UMO Plzen1

 

Městský obvod Plzeň 1
Dotační program č.1: Podaná ruka - podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MO Plzeň 1.

 

 umo plzen 2

Městský obvod Plzeň 2

Dotační program pro sociální oblast v roce 2023.

 

 umo plzen 3

Městský obvod Plzeň 3

Dotační program č.3: "Sociální oblast - Podaná ruka".

 UMO Plzen4

Městský obvod Plzeň 4

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2023.

MPSV logo

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (problematika zdravotně postižených, sociální služby, sociální dávky, rodinná politika apod.), sociální pojištění (důchody, nemocenské, apod.), oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.), pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže (genderová problematika), migrace a integrace cizinců, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie (EU).

nymburk

Nymburk je město ve Středočeském kraji ležící na řece Labi, 45 km východně od Prahy, zhruba 30 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi a 6 km severozápadně od Poděbrad. Žije zde přibližně 15 tisíc obyvatel a má rozlohu 20,54 km². Historické jádro města s železniční a průmyslovou tradicí je městskou památkovou zónou.

 nyrany

Nýřany

Sedmitisícové město (obec s rozšířenou působností) ležící cca 12 km jihozápadně od krajské metropole Plzně. V současnosti žije v Nýřanech cca sedm tisíc obyvatel. Nýřany jsou největším městem okresu Plzeň - sever, jenž patří pod Plzeňský kraj.
Součástí města je i Kamenný Újezd (od r. 1960) a Doubrava (od r. 1985).

 oskorinek

Oskořínek

Oskořínek je obec ležící v okrese Nymburk, asi 7 km severovýchodně od Nymburka. Je součástí Mikroregionu Nymbursko. Žije zde 538 obyvatel a katastrální území má rozlohu 562 ha.

 

osek 

Obec Osek leží necelých šest kilometrů severně od Rokycan v Plzeňském kraji. Rozkládá se na ploše přes 1700 ha. V současné době čítá více než jeden tisíc obyvatel, kteří žijí ve dvou částech - Osek a Vitinka. Ve svém znaku mají stříbrný osekaný kmen stromu s pěti suky a kořeny v červeném štítě nad stříbrnou patou.

 plasy logo

Město Plasy se nachází 20 kilometrů severně od Plzně, v rozmanitém údolí řeky Střely. Centrum tohoto historického města tvoří bývalé cisterciácké opatství, dnes Národní kulturní památka Klášter Plasy, která patří mezi barokní perly severního Plzeňska.

plzen

Plzeň (Statutární město Plzeň)

Dotační program Kofinancování sociálních služeb na roky 2022-2025.

Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. V západních Čechách zaujímá Plzeň výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga.

 prestice

Téměř sedmitisícové Přeštice jsou dnes největším městem jižního Plzeňska. Historie města sahá do dávné minulosti a souvisí pravděpodobně se starou obchodní cestou, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226.

 rokycany

Rokycany se nachází zhruba 20 km východně od Plzně na důležité železniční trati Cheb - Plzeň - Praha. Město je zasazeno do překrásné nevelké kotliny v nadmořské. Ta je z jihu obepínána pohořím Brd a ze severu džbánskou vrchovinou a pohořím Křivoklátskorokycanského pásma. Založení města sahá do 10. století, v dnešní době má bezmála 15 000 obyvatel.

spalene porici

Spálené Poříčí je centrem jižního Podbrdska, nachází se v lesnaté krajině asi 25 km na jih od Plzně. První zmínka o Poříčí, čili o místu založeném u řeky, pochází z roku 1239. Ve 14. století byla dokončena jeho dodnes zachovaná půdorysná dispozice s rozlehlým náměstím, kostelem a tvrzí. V roce 1992 byl střed Spáleného Poříčí prohlášen městskou památkovou zónou a za obnovu památek získalo město prestižní ocenění „Historické město ČR roku 2003“.

 stary plzenec

Starý Plzenec

Starý Plzenec je město, které se nachází v okrese Plzeň-město v Plzeňském kraji, na řece Úslavě zhruba devět kilometrů jihovýchodně od centra Plzně. Žije zde přibližně 5 400 obyvatel.

 

 strakonice 97x113

Strakonice

Město Strakonice leží v Jihočeském kraji na soutoku řek Otavy a Volyňky. Žije zde cca 23 tisíc obyvatel. Je vzdáleno zhruba 60 km od Českých Budějovic, 80 km od Plzně a 110 km od Prahy.

Strasice

Obec Strašice se rozkládá v podhorské oblasti středních Brd na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje sedmnáct kilometrů od bývalého okresního města Rokycany.

Stribro

Stříbro je město v okrese Tachov v Plzeňském kraji, 27 km západně od Plzně, na řece Mži v nadmořské výšce 399 m. Žije zde přibližně 7 700 obyvatel. Rozloha města činí 18,78 km². Město Stříbro patří mezi přední středověká města na území dnešní ČR s mnoha zajímavými památkami. Prohlédnout si můžete např. renesanční radnici, minoritský klášter s Městským muzeem, zbytky středověkého opevnění, hornický skanzen či Královskou dědičnou štolu Prokop.

 stahlavy

Obec Šťáhlavy leží 14 km jižně od města Plzně v údolí řeky Úslavy. První písemná zmínka o šťáhlavské obci pochází z roku 1239, kdy daroval obec král Václav I., syn Přemysla Otakara I., kostelu sv. Vavřince při Hradu Plzni výměnou za osadu Benešovice u Stříbra.

touzim Toužim je město v západních Čechách. Nachází se v Tepelské vrchovině, 36 km jihovýchodně od Karlových Varů a 51 km severozápadně od Plzně. Náleží do Karlovarského kraje. Protéká jím řeka Střela, v okolí města se nachází množství rybníků
tremosna

Město Třemošná leží 9 km severně od Plzně v široké táhlé kotlině, jejímž středem protéká potok Třemošenka. Jen několik kilometrů od Třemošné je 514 metrů vysoký kopec Krkavec s rozhlednou, žádaný turistický cíl. I blízké okolí skýtá množství zajímavých míst k návštěvě.

 tynec n labem

Týnec nad Labem

Týnec nad Labem leží asi 12 km východně od  města Kolín na výrazném vrchu tyčícím se nad řekou Labe. Město se skládá ze tří místních částí - Týnec nad Labem,Lžovice a Vinařice. V celém městě je registrováno 886 domů, z toho v samotném Týnci nad Labem 687 a má 41 ulic. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónu.

vejprnice Obec Vejprnice (s původním názvem Ojprnice) vznikla v 2. polovině desátého století. První zmínka se datuje v roce 993 v souvislosti se zakládáním břevnovského kláštera knížetem Boleslavem II., z podnětu pražského biskupa Vojtěcha z rodu Slavníkovců a se souhlasem papeže Jana XV. Roku 1235 bylo privilegium potvrzeno králem Přemyslem Otakarem II.
 vimperk

Vimperk

Malebné město Vimperk, často nazývané branou Šumavy nebo městem pod Boubínem, leží v údolí řeky Volyňky na úpatí pralesa Boubína v nadmořské výšce 700 m.

volduchy

Obec Volduchy, jejíž průměrná nadmořská výška se udává 400 metrů, leží 4 km severovýchodně od Rokycan. Je situována zčásti v pěkném údolí po obou stranách Voldušského potoka, na straně severní pak také na úbočí vrchu Plecháče. Na východě se nad obcí zdvíhá do výšky 561 metrů vrch Chlum.

 vsetin

Vsetín je okresní město ve Zlínském kraji, na Valašsku na řece Vsetínská Bečva, 27 km severovýchodně od Zlína a 60 km jihovýchodně od Olomouce. Žije zde 25782 obyvatel. První zmínky o Vsetínu pochází z let 1297–1308 a popisují městečko Setteinz v údolí řeky Vsetínské Bečvy, s mlýnem a kostelem.

zs chvalenicka

25. základní škola Plzeň p.o.

25. ZŠ je školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy (zaměření na badminton, basketbal a golf) a s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy.

25. základní škola poskytuje žákům velmi kvalitní výchovu a vzdělávání. Důraz klademe na vzájemnou úctu mezi pedagogem a žákem. Nabízíme kvalitní pedagogický sbor, který je zárukou pozitivního klimatu ve třídách s důrazem na rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce mezi žáky.
Jsme rádi a těší nás, že je o naši školu stále velký zájem.

zruc senec Obec Zruč-Senec se nachází v okrese Plzeň-sever v Plzeňském kraji, sedm kilometrů severovýchodně od Plzně. Žije zde přibližně 3 300 obyvatel. První zpráva o Zruči je z roku 1252, kdy ves patřila třem bratřím, Půtovi, Vaňkovi a Purkartovi z Vlkošova. Jméno Senec je zřejmě odvozeno od úrodných senných luk, které jsou v údolích, kde se obec rozkládá.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio