Sociálně aktivizační služba

Posláním této služby je prostřednictvím individuální sociální pomoci a poradenství pomáhat řešit specifické potřeby rodiny, které pečují o dítě s postižením.
Společně pracujeme na postupu při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností, dovedností a kompetencí.
V případě potřeby také poskytujeme podporu rodinám při zlepšení hospodaření a prevence zadlužení.

Registrace (1055128) k 01.01.2016 dle §65 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Forma:
· 
Ambulantně

·  Terénně

 

Provozní doba:
·  Pondělí - pátek od 07:30 - 16:00 hod.

 

Cílová skupina:
·  Rodiny s dítětem/dětmi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

 
Věková kategorie klientů:
·  Klienti ve věku 1 - 80 let

 

Základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Příloha:
·
Vzor smlouvy o poskytnutí sociálně aktivizační služby

·  Vnitřní pravidla poskytovatele

 

Poznámka:
· 
Sociální služba je poskytována zdarma

 

Joomla SEF URLs by Artio