Sociálně aktivizační služba

Posláním této služby je prostřednictvím individuální sociální pomoci a poradenství pomáhat řešit specifické potřeby rodiny, které pečují o dítě s postižením.
Společně pracujeme na postupu při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností, dovedností a kompetencí.
V případě potřeby také poskytujeme podporu rodinám při zlepšení hospodaření a prevence zadlužení.

Registrace (1055128) k 01.01.2016 dle §65 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Forma:
· 
Ambulantně

· Terénně

 

Provozní doba:
· Pondělí - pátek od 07:30 - 15:30 hod.

 

Cílová skupina:
· Rodiny s dítětem/dětmi

 
Věková kategorie klientů:
· Klienti ve věku 1 - 80 let

 

Základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

V případě zájmu nabízíme nad rámec základních činností tyto fakultativní služby::
· 
Psychoterapeutické služby

 

Poznámka:
· 
Sociální služba je poskytována zdarma

Joomla SEF URLs by Artio