Pořadí dárců je abecední bez ohledu na výši daru.
NadaceCEZ 400x300 RGB svetlePozadi transparentni

Neziskovky - Nadace ČEZ

Profesionalizace zdravotně sociálního týmu CENTRUM HÁJEK.

 

Nadace Logo Fav

Nadace NFG se zaměřuje skutečně na adresnou pomoc – nefinancuje jakousi korporátní strukturu, ale skutečné lidi, příběhy a osudy. "Jako nezisková organizace se snažíme opravdu naplnit skutečný význam tohoto slovního spojení a tak všechny náklady s nadací spojené přejímáme jako skupina na sebe a všichni pracujeme pro nadaci jako dobrovolníci."

dobry-skutek

Občanské sdružení Dobrý skutek umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek.

 

RENOMIA založila samostatný nadační fond s vlastními aktivitami, který přispívá k lepšímu životu. Aktuálně jsou z nadačního fondu podporovány zaměstnanecké minigranty a dobrovolnické činnosti zaměstnanců.

„Společenská odpovědnost pro nás není jen povinnost. Vnímáme ji jako jedinečnou šanci pomáhat tam, kde je třeba. Jako privilegium, kterého se nám dostalo díky našemu úspěchu.
Víme také, že touha a vůle pomáhat nejsou racionální a nelze je hledat v hlavě. Dobro rezonuje v našem srdci, a proto jsme naši nadaci pojmenovali právě HLAS SRDCE.“

 

nju logo 130x77

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.

nadace nase dite

Nadace naše dítě
Pomáháme dětem mentálně i fyzicky handicapovaným a také sociálně znevýhodněným dětem. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytujeme bezplatné právní poradenství, tvoříme osvětové kampaně a snažíme se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

NF nevzdame to

Nadační fond Nevzdáme to pomáhá rodinám dětí a dospělých s těžkým autismem, mentálním a fyzickým postižením.

VDV-logo-2017

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio