Denní stacionář

Denní stacionář pomáhá rozdělit náročnou každodenní péči o handicapované dítě mezi rodinu a naše zařízení. Zástupná funkce denního stacionáře při konávání základních každodenních činností během pobytu ve stacionáři umožní rodičům zapojit se zpět do pracovního procesu, seberealizovat se či odpočívat.
Tato služba snižuje zátěž rodiny a podporuje, aby dítě se zdravotním postižením mohlo co nejdéle vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny.

Registrace (8221740) k 01.04.2013 dle §46 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Forma:
· 
Ambulantně

 

Provozní doba:
·  Pondělí - pátek od 7:30 - 16:00 hod.

 

Cílová skupina:
·  Děti ve věku od 1 - 18 let
·  Děti s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

 

Kapacita:
·  17 klientů

Základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) pomoc pří podávání jídla a pití
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

V případě zájmu nabízíme nad rámec základních činností tyto fakultativní služby:

· Rehabilitace

· Vodoléčba

· Ergoterapie

· Muzikoterapie

· Canisterapie

· Hipoterapie

· Měkké techniky

· Svozová služba

· Neurofeeedback

 

Příloha:
· 
Sazebník úhrad

·  Smlouva o poskytnutí sociálních služeb
·  Rozsah služeb

·  Vnitřní pravidla poskytovatele

 
Joomla SEF URLs by Artio