TheraSuit metoda

Léčba dětské mozkové obrny (DMO)

je hlavním léčebným programem nestátního zdravotnického zařízení CENTRUM HÁJEK.

 

Do dětské rehabilitace vstupujeme se specializovaným programem pohybové terapie TheraSuit pro děti od 1 do 18 let:

 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s vývojovými poruchami, které vedou k motorickému handicapu
 • s poškozením mozku v důsledku zánětlivého onemocnění, kraniocerebrálního poranění nebo mozkové mrtvice
 • s hyperkinézou (zvýšená mimovolní pohyblivost svalstva, stavy dráždivosti)
 • poúrazové stavy

therasuit1


Jedná se o samoplátecký program
bez přispění zdravotní pojišťovny.
Délka pobytu: minimálně dva týdny (10 dní aktivní terapie)


Princip léčby:

Výjimečnost programu TheraSuit spočívá v intenzivní léčebné tělesné výchově, ve využití stabilizačního obleku a v širokém spektru podpůrných procedur. Věnujeme mimořádnou pozornost individuálnímu přístupu. Kombinujeme rehabilitační metody tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.


V rámci terapie TheraSuit pracují s klientem vždy dva fyzioterapeuté současně.

Účinky terapie:

 •   trénink centrálního nervového systému
 •   zajišťuje externí stabilizaci
 •   normalizuje svalový tonus
 •   upravuje tělovou strukturu k normálu
 •   zajišťuje dynamickou korekci
 •   normalizuje (koriguje) stereotypy chůze
 •   aktivizuje dotekové stimulace
 •   ovlivňuje vestibulární systém
 •   zlepšuje rovnováhu
 •   zlepšuje koordinace
 •   snižuje nekontrolovatelné poruchy pohybu
 •   zlepšuje tělesné funkce a prostorové vnímaní
 •   podporuje růst svalstva
 •   podporuje rozvoj motorických schopností
 •   pomáhá uvolňovat svalové kontraktury
 •   pomáhá korigovat postavení kyčlí a zlepšovat jejich funkcí

Kontraindikace:

 •   infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství
 •   všechny nemoci v akutním stádiu
 •   klinické známky oběhového selhání
 •   maligní arytmie
 •   stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci
 •   stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 •   labilní diabetes mellitus a dekompensovaný diabetes mellitus
 •   často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 •   kachexie všeho druhu
 •   zhoubné nádory
 •   epilepsie dekompensovaná
 •   aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy
 •   transitorní stavy zmatenosti
 •   nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 •   těžká osteoporóza
 •   stomie
 •   zvýšená teplota
 •   subluxace kyčelních kloubů více jak 50%.

 

Fotogalerie

Joomla SEF URLs by Artio