Seřazeno dle abecedy
algotech  Jsme ALGOTECH a jsme si vědomi své společenské odpovědnosti. Ochrana životního prostředí, budování bezpečného a zdravého pracovního prostředí a dodržování etických standardů je součástí každodenního života. Unikátní přístup i postavení naší společnosti jasně ukazuje i Algonadace. I když za námi nestojí významné osobnosti, umíme pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Naše pomoc je směřována především dětem, stejně jako jejich rodičům, ale i seniorům. Všem, kteří potřebují nejenom finanční, ale i materiální nebo třeba kulturní podporu. Díky našim partnerům se Algonadace stává rok od roku významnějším pomocníkem všech, kteří to potřebují.
Ceskastrelnadace Účelem České střelecké nadace je podpora právnických a fyzických osob sledující dosahování veřejně prospěšných cílů především v oblasti rozvoje střeleckého sportu. K dosažení tohoto účelu nadace shromažďuje a spravuje finanční prostředky, které využívá: a) k podpoře rozvoje střeleckého sportu, b) k podpoře střeleckých soutěží, c) k organizování a podpoře akcí v oblasti střeleckého sportu zaměřené na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, d) k organizování a podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadace a jejích cílů, e) k poskytování charitativní a humanitární výpomoci.
dobry-skutek Občanské sdružení Dobrý skutek umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek.  
 nadace cez

Oranžové kolo Nadace ČEZ umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upravených kolech – přispěli na dobrou věc. Letní festivaly, kulturní události, sportovní akce - všude tam se lze setkat s oranžovými koly Nadace ČEZ a v případě zájmu podpořit vlastní energií činnost neziskových organizací, především těch, které se věnují lidem se sociálním a zdravotním handicapem. Stačí málo. 60 vteřin jízdy na rotopedu zvládne dítě, dospělý i senior. Ujetou vzdálenost Nadace ČEZ převede na peníze a věnuje dvěma vybraným organizacím.

nadace divoke husy Nadace Divoké husy, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí nestátních neziskových organizací až do výše 60 000 Kč. V České republice působí od roku 1997. Po sloučení s Nadací Civilia v roce 2006 v rámci programu Benefice s Divokými husami převzala i její aktivity. Společně rozdělili více než 300 milionů korun mezi bezmála 1 500 projektů.
 charta77 Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
nadace ju Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.
 nf-tesco NROS CMYK logo Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Tento grantový program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.
 nf zhe Před vznikem Nadačního fondu Zdeňky Heyn Edlové zakladatelka podporovala zařízení, která pomáhají postiženým dětem, projekty zaměřující se na Alzheimerovu chorobu, ale také i akce, které podporují sportovce, kteří se dostali do těžké životní situace díky úrazu, onemocnění či z jiného závažného důvodu. Nejen to bylo důvodem proč byl nadační fond založen. Přeci jen je mnoho dalších lidí a projektů, kde je třeba pomáhat a pokud se nadačnímu fondu podaří získat podporu i od lidí, kteří mají v sobě kousek toho "anděla", tak lze společně poslání Nadačního fondu Zdeňky Heyn Edlové co nejvíce naplnit: "pomáhat tam, kde je potřeba".
Společnost-Duha-Trutnov-Nadace-pro-děti-postižené-mozkovou-obrnou

 

Cílem Společnosti DUHA, nadace pro děti postižené mozkovou obrnou je a) pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů..), b) patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy..) c) zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry, především MUDr. Vojty, d) pomoci dětem postiženým DMO a diabetes, e) zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR, poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek, f) pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek, g) organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života h) nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění rehabilitační, léčebné základny postižených dětí po DMO.

 

vodarna plzen 

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. chce navázat na úspěšný projekt realizovaný v minulých letech, který přinesl velmi pozitivní zpětnou vazbu od zaměstnanců, regionálních municipalit i veřejnosti.

VODÁRENSKÉ KAPIČKY jsou příležitostí pro zaměstnance společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. získat finanční podporu pro nějaký "svůj" veřejně prospešný projekt, který sami podporují a jehož se jako realizátoři či dobrovolníci účastní.

 logo vdv rgb Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000 Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
 zivot detem Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000 Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio