Seřazeno dle abecedy
Ceskastrelnadace Účelem České střelecké nadace je podpora právnických a fyzických osob sledující dosahování veřejně prospěšných cílů především v oblasti rozvoje střeleckého sportu. K dosažení tohoto účelu nadace shromažďuje a spravuje finanční prostředky, které využívá: a) k podpoře rozvoje střeleckého sportu, b) k podpoře střeleckých soutěží, c) k organizování a podpoře akcí v oblasti střeleckého sportu zaměřené na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, d) k organizování a podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadace a jejích cílů, e) k poskytování charitativní a humanitární výpomoci.
nadace divoke husy Nadace Divoké husy, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí nestátních neziskových organizací až do výše 60 000 Kč. V České republice působí od roku 1997. Po sloučení s Nadací Civilia v roce 2006 v rámci programu Benefice s Divokými husami převzala i její aktivity. Společně rozdělili více než 300 milionů korun mezi bezmála 1 500 projektů.
 charta77 Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.
nadace ju Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.
 nf-tesco NROS CMYK logo Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Tento grantový program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.
Společnost-Duha-Trutnov-Nadace-pro-děti-postižené-mozkovou-obrnou

 

Cílem Společnosti DUHA, nadace pro děti postižené mozkovou obrnou je a) pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů..), b) patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy..) c) zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry, především MUDr. Vojty, d) pomoci dětem postiženým DMO a diabetes, e) zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR, poskytování individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek, f) pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek, g) organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života h) nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění rehabilitační, léčebné základny postižených dětí po DMO.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio