nadace cez Nadace ČEZ dětem - podpora ogranizací, které poskytují služby v oblasti sociální a právní ochrany dětí - podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže  
 charta77 Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry.  
logo andrejka V roce 2012 založila plzeňská tenistka Andrea Hlaváčková svůj Nadační fond a rozhodla se jeho prostřednictvím pomáhat právě našim postiženým dětem a CENTRUM HÁJEK.  
ge-money GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR a rychle roste. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky.  
veolia nf Účel a poslání nadačního fondu Veolia:
  • osvěta a šíření informací zejména oblasti životního prostředí
  • podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
  • podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí
  • podpora a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků 
  • podpora sociálních projektů
 
logo srdce Nadační fond FC Viktoria Plzeň.  
 nadace ju Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.  
n700
Nadace 700 let města Plzně podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem  je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit.
 
Joomla SEF URLs by Artio