Odlehčovací služba

Cílem této služby je umožnit pečující osobě nebo osobám tzv. odlehčení péče a tím pečující osobě poskytnout prostor pro nezbytný odpočinek, na zajištění individuálních potřeb pečovatele nebo rodiny.

Registrace (4703361) k 13.07.2015 dle §44 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.

 

Forma:
· 
Ambulantně

 

Provozní doba:
·  Pondělí - pátek od 7:30 - 16:00 hod.

 

Cílová skupina:
·  Děti ve věku 1 - 18 let
·  Děti s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením

 

Kapacita:
·  4 klienti

 

Základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) pomoc při podávání stravy
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

V případě zájmu nabízíme nad rámec základních činností tyto fakultativní služby:
·
Vodoléčba
· Ergoterapie

· Muzikoterapie
· Canisterapie
· Neurofeedback
· Svozová služba

 

Příloha:
· 
Sazebník úhrad

·  Rozsah služeb
·  Smlouva o poskytnutí sociálních služeb

·  Vnitřní pravidla poskytovatele

 
Joomla SEF URLs by Artio