Centrum Hájek

  Seřazeno dle abecedy
Logo_NF_Algo_RGB.jpg

Nadační fond Algo pomáhá už od roku 2012 těm, kteří ji skutečně potřebují. Těm, kteří jsou bezbranní, nemocní a opuštění, a nemohou si proto pomoci sami.

DUHA-logo-rgb-01

 

Společnost DUHA poskytuje celkem tři sociální služby, při jejichž využívání může dospělý člověk s mentálním znevýhodněním dostávat takovou podporu, aby mohl vést život, který se co nejvíce podobá životu ostatních dospělých lidí. Ambulantní služba Centrum denních služeb se dokáže postarat o náplň jeho dne, pobytová služba Chráněné bydlení mu může nabídnout nový domov, terénní služba Podpora samostatného bydlení mu umožní žít ve svém.

 

 nadace cez

ČEZ - Zaměstnanecké granty - až do výše 30.000 korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je, aby organizace, do jejíž činnosti jsou zaměstnanci aktivně zapojeni, požádala Nadaci ČEZ o grant a zaměstnaci i přidali své doporučení.

 

Nadace ČEZ - EPP Pomáhej pohybem
Mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou.

nadace ju Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.
cteni pomaha140x57

Nadace Martina Romana pomáhá v rámci projektu Čtení pomáhá.


NROS CMYK logo

Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 8 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

 rafael Posláním nadačního fondu Rafael dětem je pomáhat nemocným a opuštěným dětem. Nic Vás nenaplní štěstím více, než dětský úsměv.
 nf-tesco NROS CMYK logo Organizátorem programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ je Tesco Stores ČR a.s. a Nadační fond Tesco. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Tento grantový program poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit v okolí prodejen organizátora programu. Příjemcem podpory programu je výlučně člověk.
Dvojlogo-Braill-NFČR Poslání nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška každoročně rozsvítí život stovkám nevidomým dětem i dospělým, kterým přerozdělujeme prostřednictvím grantů finanční prostředky. Ti je použijí například na nákup speciálních pomůcek, výcvik vodících psů nebo splnění uměleckých či sportovních snů.
 logo vdv rgb Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000 Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
 nf zhe Před vznikem Nadačního fondu Zdeňky Heyn Edlové zakladatelka podporovala zařízení, která pomáhají postiženým dětem, projekty zaměřující se na Alzheimerovu chorobu, ale také i akce, které podporují sportovce, kteří se dostali do těžké životní situace díky úrazu, onemocnění či z jiného závažného důvodu. Nejen to bylo důvodem proč byl nadační fond založen. Přeci jen je mnoho dalších lidí a projektů, kde je třeba pomáhat a pokud se nadačnímu fondu podaří získat podporu i od lidí, kteří mají v sobě kousek toho "anděla", tak lze společně poslání Nadačního fondu Zdeňky Heyn Edlové co nejvíce naplnit: "pomáhat tam, kde je potřeba".
 zivot detem Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000 Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Joomla SEF URLs by Artio