logo-avast-rgb V roce 2010 zahájil svoji činnost Nadační Fond AVAST a vzal si za cíl pomáhat organizacím působícím v České Republice, které se věnují lidem znevýhodněným svým zdravotním stavem či jiným hendikepem, podporují rozvoj vzdělání zejména technického směru či rozvoj kultury.  
pils-lidem Program PRAZDROJ LIDEM se zaměřuje na zlepšování kvality života v regionech, ve kterých působí společnost Plzeňský Prazdroj. Jako odpovědný výrobce piva tímto  ojedinělým programem již řadu let přispívá Prazdroj ke zlepšení kulturního a sportovního vyžití, vzdělávání, sociální oblasti a péče o znevýhodněné občany, životního prostředí a ochraně kulturních památek. Až dosud rozdělil programu PRAZDROJ LIDEM více než šedesát milionů.  
logo andrejka V roce 2012 založila plzeňská tenistka Andrea Hlaváčková svůj Nadační fond a rozhodla se jeho prostřednictvím pomáhat právě našim postiženým dětem a CENTRUM HÁJEK.  
logo srdce Nadační fond FC Viktoria Plzeň.  
 ge-money GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou, která disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR a rychle roste. Své služby orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky.  
 veolia nf  Účel a poslání nadačního fondu Veolia:
  • osvěta a šíření informací zejména oblasti životního prostředí
  • podpora výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
  • podpora výběru a přípravy projektů zaměřených na tvorbu a ochranu životního prostředí
  • podpora a organizování vzdělávacích akcí a setkávání odborníků 
  • podpora sociálních projektů
 
n700
Nadace podporuje projekty směřující k rozvoji a obnově města Plzně, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek obyvatel města a jeho propagace. Jejím cílem  je vytvářet dobré předpoklady pro další rozvoj města, jeho vzhledu a pestřejší nabídky kulturních, sportovních, společenských, humanitárních a dalších aktivit.
 
dobry-skutek Občanské sdružení Dobrý skutek umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou. Podpora je realizována prostřednictvím finančních sbírek, které jsou zveřejňovány na webových stránkách občanského sdružení Dobrý skutek.  
 logo vdv rgb Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.
Joomla SEF URLs by Artio