Pořadí dárců je abecední bez ohledu na výši daru.
Ceskastrelnadace

Česká střelecká nadace

"Bublinková koupel pro handicapované děti."

Účelem nadace je podpora právnických a fyzických osob sledující dosahování veřejně prospěšných cílů především v oblasti rozvoje střeleckého sportu. K dosažení tohoto účelu nadace shromažďuje a spravuje finanční prostředky, které využívá: a) k podpoře rozvoje střeleckého sportu, b) k podpoře střeleckých soutěží, c) k organizování a podpoře akcí v oblasti střeleckého sportu zaměřené na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže, d) k organizování a podpoře kulturních, společenských a sportovních akcí za účelem propagace nadace a jejích cílů, e) k poskytování charitativní a humanitární výpomoci.

CSOB pomaha regionum

ČSOB pomáhá regionům

Projekt auto Sprinter.

 donio

Donio

Donio je platforma pro všechny, kteří chtějí změnit svůj nebo něčí životní příběh. Ať už založíte sbírku na komunitní zahradu, na výdaje spojené s nákladnou léčbou nebo máte nápad na podnikání, můžete požádat o pomoc veřejnost a podpořit svůj příběh přes Donio.

Předáme vám 100 % vybrané částky. Jak je to možné? Náš provoz hradí dobrovolné příspěvky našich dárců, proto si nebereme žádné provize ani poplatky. Navíc hradíme i poplatky spojené s bankovními transakcemi.

givt

Systém fungování startupu Givt je poměrně jednoduchý – zákazník si na stránkách startupu vybere e-shop a neziskovku, kterou svým nákupem podpoří. Následně na zvoleném e-shopu nakoupí běžným způsobem a nezisková organizace dostane určitou část peněz z nákupu. Zákazník tak nezaplatí nic navíc.

Nadacni fond CRo V RGB

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Své poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je potřeba.

Finanční podpora Snoezelen.

KTLOGO

NF Lenky a Marcela Klausových

Projekt auto Sprinter.

NF svetluska

Nadační fond Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se ve Světlušce snažíme dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit pro všechny dárce. 

 Nadace Logo Fav

Nadace NFG

"Jako nadace se zaměřujeme skutečně na adresnou pomoc – dárce nefinancujete jakousi korporátní strukturu, ale skutečné lidi, příběhy a osudy. Jako nezisková organizace se snažíme opravdu naplnit skutečný význam tohoto slovního spojení a tak všechny náklady s nadací spojené přejímáme jako skupina na sebe a všichni pracujeme pro nadaci jako dobrovolníci."

nadace charty

 

Konto Bariéry, Nadace Charty 77

 

Projekt auto Sprinter.

 

 nadace agrofert

Nadace Agrofert

Projekt auto eVito.

nju logo 130x77

Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem  zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.

 KB Nadace 103

Nadace Komerční banky

Projekt židlička.

cteni pomaha140x57

Nadace Martina Romana pomáhá v rámci projektu Čtení pomáhá.

"Hrajeme si v přírodě."

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

nadace nase dite

Nadace naše dítě

Pomáháme dětem mentálně i fyzicky handicapovaným a také sociálně znevýhodněným dětem. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytujeme bezplatné právní poradenství, tvoříme osvětové kampaně a snažíme se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

 

NadaceCEZ 400x300 RGB svetlePozadi transparentni

Neziskovky - Nadace ČEZ

Projekt Kočka- zaměstnanecký grant.

Zařízení pro přesun imobilních klientů.

 

Projekt Informační systém v Centrum Hájek.

Podporujeme rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé sociální péče podle § 34 zákona o sociálních službách.

Nadace ZHE logo CMYK-600x150

 

NF Zdeňky Heyn Edlové

 

Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové, se zaměřuje na podporu v oblastech zdraví, zdravotní péče, péče o děti, seniory a zdravotně postižené. Vedle toho Nadační fond pořádá kulturní a sportovní projekty s charitativním podtextem.

 

"Jsem přesvědčena, že v každém z nás je „kousek anděla“ který může pomoci a každý, kdo jakýmkoliv příspěvkem podpoří náš Nadační fond, pomůže naplnit naše poslání: POMOCI TAM, KDE JE TO POTŘEBA…."

 

VDV-logo-2017

Výbor dobré vůle

Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta České republiky (1933 – 1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

 

 zivot detem

Život dětem

Projekt auto Sprinter.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio